Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.

Zapisano do newslettera.

Taki adres jest juz zapisany.

Adres e-mail jest niepoporawny

Proszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

Wpisz adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej od F.H.U.T. " TARPOL"BOGUSŁAW SYREK, KOŚCIELNA 23, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA. Zgoda może być odwołana poprzez kontakt mailowy na biuro@tarpol.net.pl. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania znajdują się w Regulaminie sklepu (dostępny tutaj) Pokaż więcej

  Regulamin dla użytkowników portalu artBHP.pl

   Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   W przypadku gdy na Towary TARPOL udziela gwarancji jest to wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego Towaru w jego opisie lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja, podobnie w przypadku gdy na dany Towar gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot, jest to wyraźnie podane w opisie danego Towaru lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja. W innych przypadkach TARPOL jak i producenci lub inne podmioty nie udzielają na Towary gwarancji.

 1. Składając zamówienie osoba / firma wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 2. Podając  adres e-mail w zamówieniu firma wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 4. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć stosowny podatek VAT.
 5. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą nieznacznie odbiegać swoim wyglądem i kolorem od oryginału.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.
 7. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.
 8. Warunki płatności - przedpłata na konto.
 9. Sposób dostawy - towar wysyłamy kurierem DHL w ciągu 48/h od otrzymania wpłaty na konto.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość pracy serwisu i straty powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy.
 11. Podane ceny obowiązują przy zakupie towaru w pełnych opakowaniach zbiorczych.
 12. Podane ceny obowiązują również przy zakupie towaru w niepełnych opakowaniach zbiorczych pod warunkiem zamówienia towaru na kwotę min 1000,00 netto.
 13. Szanowni Państwo,
   
  w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu 
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 
   
  niniejszym informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim Firma Handlowo Usługowo Transportowa TARPOL 
  Bogusław Syrek z siedzibą przy ul.Kościelnej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 737-122-33-30 
  przetwarza Państwa dane osobowe, oraz o prawach, które Państwu w związku tym przysługują. 
   
  Administratorem danych osobowych ADO przetwarzanych w Firmie Handlowo Usługowo Transportowej TARPOL
  Bogusław Syrek oraz powierzanych do przetwarzania jest Bogusław Syrek- właściciel. 
   
  W FHUT TARPOL przez ADO przetwarzane są w szczególności dane klientów w celu wykonywania czynności handlowych 
  związanych z prawidłową obsługą zamówień, ich przetwarzaniem i wysyłką towarów przez firmy kurierskie,
  oraz w celu rozliczeń i przelewów bankowych jak i obsługą biura rachunkowego. 
   
  Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci tradycyjnej dokumentacji 
  papierowej, jak i elektronicznej. 
   
  Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany. 
   
  
  Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne oraz 
  oprogramowanie systemowe. 
  
  Macie Państwo prawo żądania od FHUT TARPOL Bogusław Syrek do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo downiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenaszalnościswoich danych osobowych. 

  Kontakt do administratora danych osobowych: biuro@tarpol.net.pl  Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny. 
  Nie wymaga podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych działań.

  Dane nigdy nie zostaną przekazane osobom/podmiotom trzecim chyba, że będzie to niezbędne do realizacji zamówienia lub zostanie wydany nakaz przez:

  SĄD, PROKURATURĘ, URZĄD SKARBOWY i inne uprawnione do tego organy państwa.

  Skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z art. 77 można kierować w chwili obecnej do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

  Wkrótce zostanie powołany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdzie będzie można zgłaszać